Musiqi tədqiqatçıları

Musiqi tədqiqatçıları


Her il ənənəvi olaraq keçirilən Uluslararasi Müzik ve Dans Kongresi 2021-ci ilin 28 30 may tarixləri arasında Türkiyənin İzmir şəhərində VII. Uluslararasi Müzik ve Dans Kongresi keçirilmişdir. Konfrans çərçivəsində elm adamları və tanınmış musiqi tədqiqatçıları əsasən musiqi və rəqsin insan həyatında yeri, musiqinin psixologiya və sosial çevrəyə olan təsirindən, aparılan elmi-tədqiqat işlərinin əsasında məqalələrlə çıxış etmişdilər.
Bu konfransda bu il ilk dəfə Kongrenin Təşkilatçılari Dosent Kürşad Gülbeyaz, Dosent Həbibə Məmmədova, Dosent Tarkan Yazıçı və Prezident Təqaüdçüsü, Beynəlxalq Müsabiqələr laureatı Əsədova Aysel təşəbbüsü ilə Kirgizistan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasınin Etnomusiqisunasiq şöbəsinin elmi işçi və musiqiciləri iştirak edib. Yüksək səviyyədə keçirilən Beynəlxalq Konfrans VIII çi toplantısını bu ilin 1-3 oktyabr tarixlərində Bakı Musiqi Akademiyasinin 100 illiyi münasibətilə Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulur.Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları
Musiqi tədqiqatçıları