r

Cahandar BAYOĞLU: TAPU(Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan, Ukrayna) Hərbi Birliyi, Yeni dünyanın TAPU’su olacak!

Cahandar BAYOĞLU: TAPU(Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan, Ukrayna) Hərbi Birliyi, Yeni dünyanın TAPU’su olacak!Tovuz bölgəsində rus-erməni terrorçu hərbi birləşmələri Dünyada və Azerbaycanda siyasəti yenilədi. Azərbaycan-Türkiyə Birliyi yeni güc mərkəzinin yaranmasını işarətlədi. Bu birlikdə Ukrayna ve Pakistanında olması ayrı bir çalar qazandırdı. London mərkəzli Amerika ermeni-rus birliyinə qırmızı ışık yandırdı. Sınıfda qalanlar da az olmadı.
Artıq TAPU(Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan, Ukrayna) hərbi birliyi yaranacağı bir gerçəkdi.
TAPU dünyanın yeni güc mərkəzi olan hərbi birlik olmaqla əzilən dövlətlərin ümüd yeri olacaq. Ermeni qavqazda görünməz olur. Dünənə kimi biz dost dövlətlər axtarışındaydıq. İndi bütün dövlətlər TAPU qurucusu olan Azərbaycan-Türkiyəylə, eləcədə Ukrayna ve Pakistan’la necə dost ola bilərəmi düşünsün.
Bu hərbi birliye Xazar hövzəsi Türk dövlətləri, Qara dəniz hövzəsi ve livya dahil Ortadoğu dövlətləri ilk aday dövlətlərdir.
Cahandar Bayoğlu
Turan Partiyası G. Başqanı